Thông tin truyện

[Bảo Liên Đăng] Dương Tiễn - Nhân Sinh Trường Hận Thuỷ Trường Đông

[Bảo Liên Đăng] Dương Tiễn - Nhân Sinh Trường Hận Thuỷ Trường Đông

 Tác giả:

 Tình trạng:

Đang tiến hành 17 Chương
Đánh giá: 10 /10 từ 0 lượt

Bạn đang đọc truyện [Bảo Liên Đăng] Dương Tiễn – Nhân Sinh Trường Hận Thuỷ Trường Đông của tác giả Thủy Minh Thạch. Thần tiên, một tồn tại vô cùng cao thượng, là biểu tượng của việc sống thật lâu, là trường sinh, là có thể tồn tại vô cùng.

Nhưng vốn dĩ mọi thứ đều có cái gọi là cân bằng, có tương sinh ắt có tương khắc, mà thần tiên không có nghĩa là bất tử.

Mọi thứ tưởng đơn giản, nhưng lại vô số thứ phức tạp chồng chéo

Biểu hiện ra ngoài, người khác nhìn thấy như vậy, không có nghĩa hết thảy là chân thật

Mà chân tướng lại thường cực kì tàn khốc.

Nhân loại, quỷ quái, thần tiên…chung quy cũng đều như vậy!


Bình luận