Thông tin truyện

Không Cần Cậu Báo Ân

Không Cần Cậu Báo Ân

 Tác giả:

 Thể loại:

Đam Mỹ, Đoản Văn, Linh Dị

 Tình trạng:

Hoàn thành 4 Chương
Đánh giá: 10 /10 từ 0 lượt

Editor: Vỏ Ốc Nhỏ.

Văn án

Motif quen thuộc, ân nghĩa sâu nặng, không có gì ngoài tấm thân này để báo đáp.

Hồ ly chịu ân huệ của một người, thế là tìm tới tận nhà để báo ân, kết quả lại di yêu đương với người ta.

Hồ Ninh x Lâm Hồ, HE.

Phần lớn thời điểm đều ngốc, ngẫu nhiên tinh tế công X nhả rãnh thụ.


Bình luận