Thông tin truyện

Nằm Vùng

Nằm Vùng

 Thể loại:

Đoản Văn, Ngôn Tình

 Tình trạng:

Hoàn thành 15 Chương
Đánh giá: 10 /10 từ 0 lượt

Tên Hán Việt: Thành vì ngoạ đế hậu ngã hữu liễu độc tâm thuật (成为卧底后我有了读心术)- Tinh Đường Chỉ Chỉ (星糖只只)
Tên dịch: Sau khi thành nằm vùng, tôi có thuật đọc tâm
Editor: Daisy
Bìa: 𝘍𝘪𝘴𝘩 𝘍𝘳𝘰𝘮 𝘕𝘰𝘸𝘩𝘦𝘳𝘦
Đề cử: Meo Meo

Văn án

Tự nhiên trở thành người nằm vùng, nhưng mà, trở trêu kiểu gì mà tôi gặp một đại ca thế giới ngầm trong buổi xem mắt.

Tôi có khả năng nghe được tiếng lòng của người khác, vì vậy âm thầm thử xem, nào ngờ nghe được câu đầu trong long của đại ca kia

“Lại là một tên nằm vùng, xử!”

Tôi:…

Cáo từ! Rút!

Nhưng anh ta lại ngăn tôi lại: “Cô chạy cái gì? Không phải ông nội tôi mời cô đến xem mắt sao?


Bình luận