Thông tin truyện

Quốc Sắc Kiều Phi

Quốc Sắc Kiều Phi

 Tình trạng:

Đang tiến hành 254 Chương
Đánh giá: 10 /10 từ 0 lượt

Văn án:

Quý nữ kinh đô: “Hứa Vân Noãn chính là một tên trồng trọt thô bỉ không kiến thức ở nông thôn!”

Hạ nhân: “Tiểu thư không xong, bởi vì ngươi lắm mồm, trong phủ bị ngắt lượng thực rồi…”

Quý nữ kinh đô: “Nàng không bán đồ ăn, lẽ nào trong nhà sẽ không có gì để ăn nữa? Đến tiệm khác mua.”

Hạ nhân: “Tiểu thư, thức ăn của toàn bộ kinh đô đều bị Hứa Vân Noãn bao hết rồi.”

Quý nữ kinh đô cắn răng: “…đi chuyển từ nơi khác đến!”

Hạ nhân: “Tiểu thư, không xong, thức ăn nơi khác đều bị Hứa Vân Noãn bao hết rồi, sau này chỉ có thể uống gió thôi!”

Quý nữ kinh đô thổ huyết: “Ta @#¥%…”


Danh sách chương

Bình luận